Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss
Nord Trøndelag Krisesenter IKS
Vi kan hjelpe kvinner og kvinner med barn som har opplevd fysisk eller psykisk mishandling

- Har du behov for noen å snakke med?

-Blir du utsatt for fysisk vold fra ektemann, samboer, kjæreste eller andre du kjenner?
(Kløpet, dyttet, slått)

-Blir du utsatt for psykisk vold?
(trakassert, kjeftet på, nedvurdert, kontrollert)

-Blir du utsatt for trusler eller føler du deg utrygg?

- Har du vært utsatt for voldtekt eller annen seksuell tvang/vold?

Du kan ta kontakt for samtale og veiledning på telefon eller du kan komme innom for en samtale. Har du behov for et trygt sted å bo i en periode kan du også bo hos oss. Det er gratis å benytte seg av Krisesenterets tilbud. Det er kun kvinner som arbeider på Krisesenteret og alle har taushetsplikt.

Krisesenteret er åpent hele døgnet, året rundt. Det er et lavterskeltilbud du kan ta direkte kontakt med uten henvisning eller timeavtale. Du kan godt være anonym.Hvis det er nødvendig kan du komme uten å ha planlagt eller pakket med deg noe. Du kommer til et hus som er som et hjem, ikke et kontor eller en institusjon. Vi kan hjelpe deg med å skaffe deg og barna dine det dere trenger av mat og klær i starten.